Elisenda Pessarrodona

Especialista en Psicologia Clínica.

Postgrau en Psiquiatria/Psicologia Clínica de la Infància i l’Adolescència Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

Postgrau en Patologia del Llenguatge. Universitat Autònoma.
Curs especialització en Patologia del Llenguatge. Escola de Patologia del Llenguatge. Servei de Neurologia. Hospital de Santa Creu i Sant Pau.

Actualment Psicòleg i Logopeda de l’equip professional de GLOBAL-MENT Sant Cugat.

Ha treballat a la Secció de Psiquiatria i Psicologia de l’Hospital Clínic.

Professora de Pràctiques en els cursos sobre Trastorns del Comportament Alimentari. Institut Català de la Salut.

Col•laboradora regular en la Secció de Psiquiatria Infantil i Juvenil de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Responsable del tractament en el grup de Trastorns de la Imatge Corporal dels pacients anorèxics ingressats.

Ha exercit de Professora de Pràctiques relacionades amb el tractament dels trastorns de la Imatge Corporal. Secció de Psiquiatria Infantil i Juvenil de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.

Ha participat en diferents treballs d’investigació universitària.

Ha participat en comunicacions en cursos i jornades.

Pràctica Clínica des de l’any 91 a Sant Cugat del Vallès

Col•legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya núm. 7241.

Col·legi Oficial de Logopedes de Catalunya núm. 740.